Ngày 05/07/2022, Linh từ từ được mời chia sẻ tại tọa đàm “Làm việc hăng hái. Tinh thần thoải mái” tại Trường ĐH Ngoại thương. Tọa đàm nhằm giúp các cán bộ, viên chức và sinh viên giảm căng thẳng, mệt mỏi,
Read More