VỀ TÁC GIẢ

Chào bạn,

Mình là Linh Từ Từ. Như nhiều cô gái khác, mình thật nhạy cảm. Trước đây nội lực mình không vững lắm. Mình nghĩ là tại vì sự nhạy cảm của mình. Cho đến khi duyên lành đưa mình đến tập thiền chánh niệm, từ năm 2014, để mình hiểu rằng sự nhạy cảm chính là một món quà, giúp mình đi thật sâu vào trong thế giới nội tâm, để tìm ra con người thực của mình, và từ đó nuôi dưỡng nội lực của mình.Tới nay, mình thấy đã tới lúc mình chia sẻ với thế giới tất cả những điều tuyệt vời trong hành trình của mình từng ấy năm qua. Blog này sinh ra là vì như vậy.

Thật vui vì bạn đã ghé qua.

Đây là nơi mình chia sẻ về phát triển nội lực thông qua luyện tập thiền chánh niệm. Nếu muốn liên lạc thêm với mình, bạn có thể gửi email qua linhtutu2019@gmail.com. Hoặc hotline: 0396086594 

Linh Từ Từ
 

Comments are closed.