Hành trình “Setting Mindful Goals”

Sau nhiều năm lập mục tiêu cho năm mới, Linh rút ra rằng: nếu mục tiêu đó xuất phát từ điều mình không hài lòng ở hiện tại (Ví dụ: muốn kiếm nhiều tiền vì hiện tại thấy thua kém quá, muốn tự tin hơn vì hiện tại thấy tự ti quá, muốn giảm cân vì hiện tại thấy béo quá, muốn học tiếng Anh chăm vì hiện tại thấy dốt quá,v..v..), y như rằng mình sẽ đứt gánh giữa đường. Tức là bắt đầu làm rất hăng, rất kỉ luật, sau rồi tụt mood, rồi bỏ ngang. 🌸

Lúc xưa mình nghĩ “Hay là tính mình cả thèm chóng chán?”. Hóa ra không phải. Đó là vì mình đã chọn sai động lực cho mục tiêu. Sau khi nhận ra và chọn lại, vòng lặp cả thèm chóng chán ấy chấm dứt. Mình đầy tin tưởng và bền bỉ với mục tiêu đặt ra. Quá trình chọn đúng động lực cho mục tiêu được mình chia sẻ trong hành trình “Setting mindful goals” vào 20h tối các ngày 1,3,6,8 tháng 2/2023. ❤️

Hành trình này có chút phí tham dự, và chúng mình cùng gieo phước đầu năm nha. 

100% phí tham dự thu được sẽ TRAO đến Dự án Nuôi Em https://www.nuoiem.com/

❤️ Thanh toán trước 20h, tối 30/01/2023 phí tham dự giảm còn 200k cho người đi làm. Với học sinh sinh viên, phí là tuỳ tâm bao nhiêu cũng tuyệt vời. 😁

❤️ Sau 20h, tối 30/01/2023, phí tham dự là 400k cho mọi người.

❤️ Chuyển khoản và chụp xác nhận, inbox mình https://www.facebook.com/linhtutumindfulness để lấy link tham dự nhé. 

Tài khoản Nguyễn Thuỳ Linh:

  1. Techcombank: Nguyễn Thuỳ Linh – Số tài khoản:19020283299017
  1. Vietcombank Sở giao dịch: Nguyễn Thuỳ Linh – Số tài khoản: 0011003990391
-Linh từ từ-
Nuôi dưỡng nội lực bằng thiền chánh niệm

Leave a Comment