Ngày 28/09/2022, Linh từ từ được tham gia giảng dạy tại chương trình SIB Innovation Champion Launchpad. Đây là chương trình  được tài trợ bởi Global Affairs Canada, đồng thực hiện bởi Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Cục Phát
Read More