Ngày 28/09/2022, Linh từ từ được tham gia giảng dạy tại chương trình SIB Innovation Champion Launchpad. Đây là chương trình  được tài trợ bởi Global Affairs Canada, đồng thực hiện bởi Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Cục Phát
Read More

Ngày 05/07/2022, Linh từ từ được mời chia sẻ tại tọa đàm “Làm việc hăng hái. Tinh thần thoải mái” tại Trường ĐH Ngoại thương. Tọa đàm nhằm giúp các cán bộ, viên chức và sinh viên giảm căng thẳng, mệt mỏi,
Read More