Trong rất nhiều cách chữa bệnh trầm cảm, trị liệu nhận thức dựa trên thiền chánh niệm (Mindfulness-based Cognitive Therapy – MBCT) được coi là phương pháp có tác dụng ngang ngửa các loại thuốc chữa trầm cảm, mà lại không hề
Read More