Thấy Thật Khó Để Từ Bỏ Thói Quen Luôn Làm Hài Lòng Người Khác?

1 trong những lý do là bởi rất nhiều mối quan hệ trong cuộc sống và công việc của bạn được tạo nên từ nền tảng là xưa nay bạn luôn làm hài lòng người ta.

Nên bây giờ khi bạn dừng thói quen đó, bạn đứng trước 2 nguy cơ:

– nhẹ thì người ta khó chịu, không thích bạn, nói bạn thay lòng đổi dạ, nói bạn không còn dễ thương như xưa.
– nặng thì bạn mất luôn các mối quan hệ.
Khổ nỗi hành vi làm hài lòng người khác lại xuất phát từ niềm tin cốt lõi rằng bản thân bạn không đủ, bạn cần sự thừa nhận, yêu mến từ người khác thì bạn mới yên thân, mới ổn. Vì thế, cả 2 nguy cơ trên đều thật đáng sợ. Chính nỗi sợ ấy đẩy bạn quay lại cái vòng luẩn quẩn của việc luôn làm hài lòng người khác dù nhiều khi bạn không thực lòng muốn vậy.

Thật mệt nhì?

Bạn yêu, quá trình từ bỏ thói quen này nó mệt vậy. Vì cái giá đổi lại rất cao: sự tự do trong tinh thần, khi cuối cùng cũng được sống thật là mình. Và yên tâm rằng khi sống thật là mình, bạn sẽ hấp dẫn những mối quan hệ mới, đúng với bạn hơn, trân trọng con người thật sự của bạn hơn. Khi ấy cuộc sống rất thoải mái, nhẹ đầu.
Thế nên cứ tiếp tục bạn nhé! Chúc bạn nhiều vững vàng! ❤️❤️
-Linh từ từ-
Nuôi dưỡng nội lực bằng thiền chánh niệm

Leave a Comment